Arkiwera

Spara information, tid och pengar med hjälp av oss

Spara information, tid och pengar med hjälp av oss

Nu tar vi nutiden till framtiden.

Med Arkiwera kan ni effektivisera arbetet
med att samla in och arkivera webbplatser och inlägg på sociala medier.

Med Arkiwera kan ni effektivisera arbetet
med att samla in och arkivera webbplatser och inlägg på sociala medier.

Nyfiken på hur det fungerar?

Vad vi erbjuder​

Arkiwera erbjuder enkel och säker digital arkivering. Helt automatiskt kan du nu skapa beständiga arkivkopior av din organisations digitala kanaler. Genom att helt automatisera er arkivering via oss spar ni massor av tid som annars skulle ha gått till att ta skärmdumpar, spara ned, byta namn etc. Med oss sparas allt på löpande band!

Klickbara arkivkopior

Interagera med gamla versioner av er webbplats direkt i verktyget.

Klickbara arkivkopior

Interagera med gamla versioner av er webbplats direkt i verktyget.

Reaktioner och kommentarer

Alla interaktioner och kommentarer på inlägg i sociala medier arkiveras.

Reaktioner och kommentarer

Alla interaktioner med inlägg på sociala medier arkiveras.

Bibehållen struktur

Strukturen i arkivkopiorna liknar inläggens ursprungliga struktur.

Bibehållen struktur

Strukturen i arkivkopiorna liknar inläggens ursprungliga struktur.

Behåller grafiska element

Grafiska element i inlägg och webbplatser bevaras i sin ursprungliga form.

Behåller grafiska element

Grafiska element i inlägg och webbplatser bevaras i sin ursprungliga form.

klickbara_arkivkopior
reaktioner_kommentarer
bibehallen_struktur
behaller_grafiska_element

Klickbara
arkivkopior

Interagera med gamla versioner av er webbplats direkt i verktyget.

Reaktioner och
kommentarer

Alla interaktioner med inlägg på sociala medier arkiveras.

Bibehållen
struktur

Arkivkopiorna liknar inläggens ursprungliga struktur.

Behåller grafiska
element

Grafiska element i inlägg och webbplatser bevaras i sin ursprungliga form.

Varför ska du arkivera?​

Verksamhetsbehov

Se och dra lärdomar från historisk kommunikation. Vad har fungerat för verksamheten tidigare och vad kan göras bättre?

Kulturarv

Intressant för eftervärlden att se vad som har hänt på digitala plattformar genom tiderna.

Rättssäkerhet

Med ett säkert bevarat webbarkiv kan ni påvisa exakt hur information har kommunicerats historiskt.

Lagkrav

Information på myndigheters webbplatser och sociala medie-flöden räknas som allmänna handlingar och ska enligt svensk lag bevaras.

Webbarkivering​

Skapa klickbara arkivkopior av er hemsida med Arkiwera. Välj mellan manuell arkivering eller automatiserad insamling.

  • Schemalagd webbinsamling

  • Snabb åtkomst till arkivkopia

  • Minskad kostnad

Mer info

Arkivering av sociala medier

Med Arkiwera kan du skapa arkivkopior av era sociala medieflöden, kompletta med reaktioner och kommentarer.

Vi stödjer följande:

Mer info

Mer info

Varför ska du arkivera?​

Verksamhetsbehov

Se och dra lärdomar från historisk kommunikation. Vad har fungerat för verksamheten tidigare och vad kan göras bättre?

Kulturarv

Intressant för eftervärlden att se vad som har hänt på digitala plattformar genom tiderna.

Rättssäkerhet

Med ett säkert bevarat webbarkiv kan ni påvisa exakt hur information har kommunicerats historiskt.

Lagkrav

Information på myndigheters webbplatser och sociala medie-flöden räknas som allmänna handlingar och ska enligt svensk lag bevaras.

Nyheter

Konsten att skydda sin information

Konsten att skydda sin information Informationssäkerhet är en viktig del av informationshantering. Kraven på informationssäkerhet skiljer sig mellan olika typer...

Läs mer

Konsten att skydda sin information

Konsten att skydda sin information Informationssäkerhet är en viktig del av informationshantering. Kraven på informationssäkerhet skiljer sig mellan olika typer...

Läs mer

Konsten att skydda sin information

Konsten att skydda sin information Informationssäkerhet är en viktig del av informationshantering. Kraven på informationssäkerhet skiljer sig mellan olika typer...

Läs mer

Kundcase

No posts found!

Hösten 2017 ställde Stockholms stadsarkiv en fråga till ArkivIT:s konsulter om hur man kunde bevara information från Facebook utan att bryta mot några användarvillkor. Denna fråga ledde till en förstudie som sedan blev det första fröet till det som idag har förvandlats till Arkiwera.

Joakim Bendroth, arkivarie på Stockholms stadsarkiv

Innan förvaltningens arkivarie Maria Högwall började använda Arkiwera år 2020 för att spara inlägg med tillhörande kommentarer och reaktioner var det ett omfattande arbete som tog ett stort antal arbetsdagar där man var tvungen att skärmdumpa inläggen från respektive konto.

Maria Högwall, arkivarie på Kulturförvaltningen

Arkiwera är ett superenkelt verktyg och vi är väldigt nöjda! Vi slipper nu ta skärmdumpar på varje landningssida så fort vi uppdaterar den, och när vi har en granskning så kan vi enkelt gå tillbaka och visa de ändringar som har gjorts. Detta underlättade framförallt när vi bytte all text och layout på våra sidor.

Devyser