Arkiwera

Skylt med texten "Kulturförvaltningen Stockholms stad"

Kulturförvaltningen Stockholms stad - kundcase

Kulturförvaltningen i Stockholms stad arbetar för att skapa möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av eller själva skapa kultur. Kulturförvaltningen ansvarar för kulturinstitutioner såsom Liljevalchs konsthall, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet samt Kulturskolan Stockholm och Stockholms stadsbibliotek. Förvaltningen ordnar även evenemang som Kulturnatt Stockholm och Stockholms kulturfestival.

Med så många utåtriktade verksamheter har Kulturförvaltningen ett stort antal sociala mediekonton och webbplatser innehållande information värd att bevara. Innan förvaltningens arkivarie Maria Högwall började använda Arkiwera år 2020 för att spara inlägg med tillhörande kommentarer och reaktioner var detta ett omfattande arbete där man var tvungen att skärmdumpa inlägg från respektive konto, vilket tog många arbetsdagar i anspråk.

Idag sköter Maria arbetet med att bevara information från de över 100 kontona och webbplatserna med hjälp av Arkiwera. En stor tidsvinst – men också kvalitetsvinst i och med att all information nu kan fångas och enkelt exporteras i arkivbeständiga filformat.