Arkiwera

Skylt med texten "Stockholms stadsarkiv"

Stockholms stadsarkiv - kundcase

Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet för alla verksamheter inom Stockholms stad men har även ett uppdrag som är del av Riksarkivets verksamhet. Det innebär att stadsarkivet tar emot arkiv från både kommunala verksamheter inom Stockholms stad och från statliga myndigheter i Stockholms län.

Hösten 2017 ställde Stockholms stadsarkiv en fråga till ArkivIT:s konsulter om hur man kunde bevara information från Facebook utan att bryta mot några användarvillkor. Denna fråga ledde till en förstudie som sedan blev det första fröet till det som idag har förvandlats till Arkiwera.

Joakim Bendroth, arkivarie vid Stockholms stadsarkiv, var med redan vid förstudien och säger idag att de är mycket nöjda med Arkiwera och hur systemet fungerar.

Stadsarkivet använder själva Arkiwera för att bevara sin information från olika sociala medier och tar också emot leveranser av de insamlingar som andra gjort via Arkiwera till sitt e-arkiv.  Idag använder ett stort antal förvaltningar och bolag inom Stockholms stad Arkiwera för att bevara inte bara sin information från Facebook utan även från exempelvis Instagram, Youtube och Twitter.