Arkiwera

Webbarkivering

I Arkiwera kan du bevara, titta på och skapa arkivkopior av webbplatser. Arkivkopian är en surfbar ögonblicksbild som är tillgänglig offline även efter att sidan har avpublicerats.

Kloss, trekant

Automatiserad insamling av webbplats

I Arkiwera kan du sätta upp scheman för insamling av
webbplatser. Den automatiserade insamlingen skapar en surfbar kopia av er webbplats.

Enklare form av dokumentation

Den automatiserade webbinsamlingen ger en arkivkopia som går att öppna direkt i Arkiwera eller i en vanlig webbläsare.

Anpassa insamling efter er webbplats

Den automatiserade insamlingens kvalitet kan variera beroende på hur er webbplats är uppbyggd. Vi erbjuder därför möjlighet till tillval av analys med efterföljande anpassningar utifrån er webbplats för att säkerställa att allt innehåll inkluderas i arkivkopian.

Manuell arkivering

Om du är i behov av webbkopior med genomgående arkivbeständiga format kan du vänja en manuell engångsarkivering. Arkivkopian är surfbar offline i en vanlig webbläsare.

Surfbara webbsidor

I samband med arkiveringen konverteras filformat så att de uppfyller kraven för långtidsbeständiga filformat. Grafiska element, såsom typsnitt och bilder, följer med för att webbplatsen ska se ut och fungera precis som den gjorde när den var aktiv.

Våra priser

Vi tar fram en offert till dig baserat på din verksamhets behov.

Sociala medier

Webbplatser

Skräddarsydd

Sociala medier

Från 2 000 SEK/månad

 • Schemaläggning
 • 50 GB lagring
 • Unikt användarkonto
 • Tvåfaktorsautentisering

12 månaders bindningstid

Webbplatser

Från 2 000 SEK/månad

 • Schemaläggning
 • 50 GB lagring
 • Unikt användarkonto
 • Tvåfaktorsautentisering

12 månaders bindningstid

Skräddarsydd

Anpassat pris

Kontakta oss för en
skräddarsydd lösning och
prisförslag som passar er
verksamhets behov.

Sociala medier

Från 2 000 SEK/månad

 • Schemaläggning
 • 50 GB lagring
 • Unikt användarkonto
 • Tvåfaktorsautentisering

12 månaders bindningstid

Webbplatser

Från 2 000 SEK/månad

 • Schemaläggning
 • 50 GB lagring
 • Unikt användarkonto
 • Tvåfaktorsautentisering

12 månaders bindningstid

Skräddarsydd

Anpassat pris

Kontakta oss för
skräddarsydd lösning och
prisförslag som passar er
verksamhets behov.