Arkiwera

Om oss

Arkiwera är en plattform för att säkra och bevara den information ni hanterar i olika digitala kanaler. Kommunikation och information som hanteras på olika webbplatser och sociala medieplattformar säger mycket om vår nutid och det finns många anledningar att bevara denna typ av information, men hur gör man det på ett säkert och tidseffektivt sätt?

Arkiwera är framtaget av arkivarier och utvecklare som under många år arbetat med att bevara webbplatser. När många organisationer flyttade delar av den kommunikation man tidigare haft på webbplatser till olika sociala medieplattformar såg vi behovet av att även säkra den informationen.

Tack vare tillstånd från respektive socialt medium kan vi idag erbjuda en effektiv och säker arkiveringslösning som inte bryter mot respektive plattforms användarvillkor. Du bevarar alltså inlägg med tillhörande kommentarer och reaktioner från Facebook, Instagram, Youtube, X (tidigare Twitter) och LinkedIn med några knapptryck i vårt gränssnitt.

I Arkiwera kan du skapa insamlingsscheman så att din information fångas regelbundet och struktureras för att sedan kunna eftersökas och levereras till ditt arkiv för bevarande.

Arkiwera stödjer de två främsta filformaten för att bevara webbplatser och sociala medier – HTML och WARC (läs gärna mer om WARC-formatet här: https://arkiwera.se/wp/en-introduktion-till-filformatet-warc/). I tjänsten finns även möjlighet att konvertera filer enligt ett fastslaget konverteringsschema (som givetvis är i enlighet med RA-FS 2009:2). 

”För att använda Arkiwera behöver du inte vara utvecklare eller IT-expert!”
Klossar staplade på varandra

Arkiwera är inte bara ett system för att samla in information från dina digitala kanaler. Systemet har även benämnts som e-arkiv för digitala kanaler av våra kunder och utgör alltså långtidslagringsplats för denna typ av information. Sökgränssnittet i systemet är anpassat för att visa upp de arkiverade sociala medierna. Du söker enkelt med fritextsök och filtrerar på exempelvis publicerings- och arkiveringsdatum.

Dina arkiverade webbplatser klickar du igenom som om de vore online – trots att de sedan länge är avpublicerade eller uppdaterade.

Om du behöver skicka information till ett annat system, som t.ex. ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett e-arkiv, alternativt ska lämna ut information till någon utanför den egna organisationen så gör du det enkelt via våra olika exportfunktioner som du når direkt i gränssnittet.

För att använda Arkiwera behöver du inte vara utvecklare eller IT-expert! Det enda som krävs är ett användarkonto i Arkiwera samt inloggningsuppgifter eller administratörsrättigheter på det sociala medium som du vill arkivera.