Arkiwera

Skylt med texten "Devyser AB"

Devyser - kundcase

”Arkiwera är ett superenkelt verktyg och vi är väldigt nöjda! Vi slipper nu ta skärmdumpar på varje landningssida så fort vi uppdaterar den, och när vi har en granskning så kan vi enkelt gå tillbaka och visa de ändringarna som har gjorts. Detta underlättade framförallt när vi bytte all text och layout på våra sidor. ”

Devyser är ett företag inom medicinteknik som sedan år 2004 utvecklar, tillverkar och säljer genetiska tester till laboratorier i över 60 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom onkologi, transplantation och ärftliga sjukdomar för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter.

Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och genererar snabba resultat.

I egenskap av företag inom medicinteknik och läkemedelsindustrin har Devyser regelkrav på sig att kunna visa och återskapa de budskap som förmedlats via exempelvis företagets webbplats. Arkiwera är ett stöd i detta då företaget enkelt och enligt ett förinställt schema regelbundet kan samla in sin webbplats. Via Arkiweras gränssnitt  har sedan medarbetare möjlighet att titta på äldre versioner av webbplatsen.