Arkiwera

ANVÄNDARVILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR

Arkiwera

Arkiwera

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) styr er (”Kunden”) användning av den tjänst som Arkiwera wcrify AB (org. nr. 556678-0606) (”Arkiwera”) tillhandahåller genom applikationen Arkiwera (”Applikationen”).

1.2 Dessa användarvillkor reglerar Kundens användning av Applikationen, inklusive alla funktioner och allt innehåll som är associerat därmed. Dessa användarvillkor och Arkiweras integritetspolicy (https://arkiwera.se/integritetspolicy) samt eventuella ytterligare villkor som Kunden samtycker till utgör hela avtalet mellan Kunden och Arkiwera (tillsammans ”Avtalet”). Genom att acceptera dessa användarvillkor och/eller genom att använda Applikationen accepterar Kunden avtalet och all användning av Applikationen ska genomföras i enlighet med avtalet.

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) styr er (”Kunden”) användning av den tjänst som Arkiwera wcrify AB (org. nr. 556678-0606) (”Arkiwera”) tillhandahåller genom applikationen Arkiwera (”Applikationen”).

1.2 Dessa användarvillkor reglerar Kundens användning av Applikationen, inklusive alla funktioner och allt innehåll som är associerat därmed. Dessa användarvillkor och Arkiweras integritetspolicy (https://arkiwera.se/integritetspolicy) samt eventuella ytterligare villkor som Kunden samtycker till utgör hela avtalet mellan Kunden och Arkiwera (tillsammans ”Avtalet”). Genom att acceptera dessa användarvillkor och/eller genom att använda Applikationen accepterar Kunden avtalet och all användning av Applikationen ska genomföras i enlighet med avtalet.

2. REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO

2. REGISTRERING AV ANVÄNDARKONTO

2.1 För att få tillgång till Applikationen registrerar Arkiwera ett användarkonto (”Användarkonto”). Kunden ansvarar för att ha en IT-miljö som möjliggör användning av Applikationen.

2.2 Kunden är ansvarig för att kontaktinformation och annan information som Kunden tillhandahåller för registreringen av sitt/sina användarkonto/n är fullständig, sann och korrekt. Kunden samtycker härmed till att hålla dessa uppdaterade och aktuella.

2.3 Kunden är införstådd med att Kunden är ansvarig för alla åtgärder som vidtagits av Kundens användarkonton i Applikationen. Kunden ansvarar för att ingen tredje part får tillgång till Kundens inloggningsinformation och Kunden samtycker till att omedelbart meddela Arkiwera om Kunden har anledning att tro att en tredje part har fått tillgång till inloggningsinformationen till sitt/sina användarkonto/n. Arkiwera förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att blockera åtkomst till Kundens användarkonton om Arkiwera har anledning att misstänka att konton missbrukas av en obehörig part.

2.1 För att få tillgång till Applikationen registrerar Arkiwera ett användarkonto (”Användarkonto”). Kunden ansvarar för att ha en IT-miljö som möjliggör användning av Applikationen.

2.2 Kunden är ansvarig för att kontaktinformation och annan information som Kunden tillhandahåller för registreringen av sitt/sina användarkonto/n är fullständig, sann och korrekt. Kunden samtycker härmed till att hålla dessa uppdaterade och aktuella.

2.3 Kunden är införstådd med att Kunden är ansvarig för alla åtgärder som vidtagits av Kundens användarkonton i Applikationen. Kunden ansvarar för att ingen tredje part får tillgång till Kundens inloggningsinformation och Kunden samtycker till att omedelbart meddela Arkiwera om Kunden har anledning att tro att en tredje part har fått tillgång till inloggningsinformationen till sitt/sina användarkonto/n. Arkiwera förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att blockera åtkomst till Kundens användarkonton om Arkiwera har anledning att misstänka att konton missbrukas av en obehörig part.

3. ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN

3. ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN

3.1 Kunden får endast använda Applikationen i enlighet med tillämplig lag, avtalet och andra instruktioner eller villkor som tillhandahålls i Applikationen, på Arkiweras webbplats (www.arkiwera.se) eller på annat sätt kommuniceras av Arkiwera.

3.2 Kunden får inte kringgå, radera eller påverka någon teknik eller säkerhetssystem som används av Arkiwera för att skydda Applikationen och innehållet i Applikationen. Vidare får Kunden inte agera på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, försämra eller skada Applikationen eller agera på något annat sätt som kan skada Arkiwera eller andra användare av Applikationen.

3.3 Arkiwera ansvarar inte för fel i Applikationen som uppstår på grund av att Kunden inte har nödvändig utrustning, hårdvara eller mjukvara och/eller internetkapacitet. Arkiwera ansvarar heller inte för fel som uppstår på grund av tredje part (som till exempel Facebook eller Instagram). Arkiwera garanterar inte koppling till någon tredjepartsapplikation. Arkiwera har rätt att när som helst ändra vilka tredjepartapplikationer som stöds.

3.4 Applikationen får endast användas för det avsedda syftet och i enlighet med Arkiweras instruktioner, avtalet och dessa användarvillkor. Vid annan användning eller om användningen orsakar skada på Arkiwera, har Arkiwera rätt att omedelbart avbryta Kundens åtkomst och användning av användarkonto i Applikationen. Om korrigering inte har gjorts inom fjorton (14) dagar från tiden för upphävandet har Arkiwera rätt att, med omedelbar verkan, genom skriftligt meddelande säga upp avtalet.

3.1 Kunden får endast använda Applikationen i enlighet med tillämplig lag, avtalet och andra instruktioner eller villkor som tillhandahålls i Applikationen, på Arkiweras webbplats (www.arkiwera.se) eller på annat sätt kommuniceras av Arkiwera.

3.2 Kunden får inte kringgå, radera eller påverka någon teknik eller säkerhetssystem som används av Arkiwera för att skydda Applikationen och innehållet i Applikationen. Vidare får Kunden inte agera på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, försämra eller skada Applikationen eller agera på något annat sätt som kan skada Arkiwera eller andra användare av Applikationen.

3.3 Arkiwera ansvarar inte för fel i Applikationen som uppstår på grund av att Kunden inte har nödvändig utrustning, hårdvara eller mjukvara och/eller internetkapacitet. Arkiwera ansvarar heller inte för fel som uppstår på grund av tredje part (som till exempel Facebook eller Instagram). Arkiwera garanterar inte koppling till någon tredjepartsapplikation. Arkiwera har rätt att när som helst ändra vilka tredjepartapplikationer som stöds.

3.4 Applikationen får endast användas för det avsedda syftet och i enlighet med Arkiweras instruktioner, avtalet och dessa användarvillkor. Vid annan användning eller om användningen orsakar skada på Arkiwera, har Arkiwera rätt att omedelbart avbryta Kundens åtkomst och användning av användarkonto i Applikationen. Om korrigering inte har gjorts inom fjorton (14) dagar från tiden för upphävandet har Arkiwera rätt att, med omedelbar verkan, genom skriftligt meddelande säga upp avtalet.

4. PRIS OCH BETALNING

4. PRIS OCH BETALNING

För pris och betalning se separat avtal eller prisbilaga.

För pris och betalning se separat avtal eller prisbilaga.

5. ÄNDRINGAR I PRISER OCH DESSA ANVÄNDARVILLKOR

5. ÄNDRINGAR I PRISER OCH DESSA ANVÄNDARVILLKOR

5.1 Arkiwera förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och/eller dessa användarvillkor. Arkiwera kommer att meddela Kunden om eventuella icke-triviala ändringar, inom rimlig tid innan ändringarna träder i kraft, via e-post till den e-postadress Kunden har angett när Kunden skapade sitt/sina användarkonton, genom ett meddelande i Applikationen eller genom en publikation på Arkiweras webbplats.

5.2 Om Kunden inte accepterar ändringarna har Kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 2.4 med verkan senast det datum då ändringarna träder i kraft. Kundens fortsatta användning av Applikationen efter att ändringarna trätt i kraft utgör Kundens godkännande av den nya versionen av användarvillkoren.

5.3 I vissa fall har Arkiwera rätt att ändra avtalet med omedelbar verkan om sådana förändringar beror på beslut från offentliga myndigheter, eller lagstiftningsändringar som Arkiwera måste följa eller som får Arkiwera att åläggas uppenbart ökade kostnader. Om Kunden inte accepterar en sådan ändring har Kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 2.4 ovan med verkan senast det datum då ändringarna träder i kraft.

5.1 Arkiwera förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och/eller dessa användarvillkor. Arkiwera kommer att meddela Kunden om eventuella icke-triviala ändringar, inom rimlig tid innan ändringarna träder i kraft, via e-post till den e-postadress Kunden har angett när Kunden skapade sitt/sina användarkonton, genom ett meddelande i Applikationen eller genom en publikation på Arkiweras webbplats.

5.2 Om Kunden inte accepterar ändringarna har Kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 2.4 med verkan senast det datum då ändringarna träder i kraft. Kundens fortsatta användning av Applikationen efter att ändringarna trätt i kraft utgör Kundens godkännande av den nya versionen av användarvillkoren.

5.3 I vissa fall har Arkiwera rätt att ändra avtalet med omedelbar verkan om sådana förändringar beror på beslut från offentliga myndigheter, eller lagstiftningsändringar som Arkiwera måste följa eller som får Arkiwera att åläggas uppenbart ökade kostnader. Om Kunden inte accepterar en sådan ändring har Kunden rätt att säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 2.4 ovan med verkan senast det datum då ändringarna träder i kraft.

6. TILLGÄNGLIGHET, UNDERHÅLL OCH ÄNDRINGAR AV APPLIKATIONEN

6. TILLGÄNGLIGHET, UNDERHÅLL OCH ÄNDRINGAR AV APPLIKATIONEN

6.1 Arkiwera strävar ständigt efter att förbättra Applikationen. Av den anledningen förbehåller Arkiwera sig rätten att när som helst utan ansvar gentemot Kunden och utan skyldighet att ge Kunden ett förhandsmeddelande, uppdatera, stödja, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller avbryta Applikationen eller åtkomst till Applikationen.

6.2 Kunden förstår och accepterar att Arkiwera kan utföra automatiska elektroniska uppdateringar av versionen av Applikationen.

6.3 Applikationen är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet. Arkiwera tillhandahåller Applikationen ”i befintligt skick” vid varje given tidpunkt. Omfattningen av och funktioner i Applikationen, såsom Applikationens layout, innehåll eller funktionalitet, kan ändras när som helst utan föregående varning. Arkiwera avser att tillhandahålla Applikationen så långt det är möjligt utan teknisk störning eller fel; Arkiwera ger emellertid ingen garanti för att Applikationen kommer att vara fri från fel eller avbrott. Arkiwera ger ingen garanti för att fel kommer att korrigeras eller att Applikationen eller servern där den ligger är fri från virus eller annat skadligt innehåll. Underhåll, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller ibland förhindra dig att använda Applikationen.

6.4 Kunden förstår, samtycker till och accepterar att Arkiwera inte har någon skyldighet att underhålla, stödja, uppgradera eller uppdatera Applikationen eller att tillhandahålla något specifikt innehåll genom Applikationen. Arkiwera har rätt att när som helst ändra vilka tredjepartapplikationer som stöds.

6.1 Arkiwera strävar ständigt efter att förbättra Applikationen. Av den anledningen förbehåller Arkiwera sig rätten att när som helst utan ansvar gentemot Kunden och utan skyldighet att ge Kunden ett förhandsmeddelande, uppdatera, stödja, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller avbryta Applikationen eller åtkomst till Applikationen.

6.2 Kunden förstår och accepterar att Arkiwera kan utföra automatiska elektroniska uppdateringar av versionen av Applikationen.

6.3 Applikationen är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet. Arkiwera tillhandahåller Applikationen ”i befintligt skick” vid varje given tidpunkt. Omfattningen av och funktioner i Applikationen, såsom Applikationens layout, innehåll eller funktionalitet, kan ändras när som helst utan föregående varning. Arkiwera avser att tillhandahålla Applikationen så långt det är möjligt utan teknisk störning eller fel; Arkiwera ger emellertid ingen garanti för att Applikationen kommer att vara fri från fel eller avbrott. Arkiwera ger ingen garanti för att fel kommer att korrigeras eller att Applikationen eller servern där den ligger är fri från virus eller annat skadligt innehåll. Underhåll, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller ibland förhindra dig att använda Applikationen.

6.4 Kunden förstår, samtycker till och accepterar att Arkiwera inte har någon skyldighet att underhålla, stödja, uppgradera eller uppdatera Applikationen eller att tillhandahålla något specifikt innehåll genom Applikationen. Arkiwera har rätt att när som helst ändra vilka tredjepartapplikationer som stöds.

7. APPLIKATIONENS TILLHANDAHÅLLANDE

7. APPLIKATIONENS TILLHANDAHÅLLANDE

7.1 Applikationen tillhandahålls för närvarande som en webbsida.

7.1 Applikationen tillhandahålls för närvarande som en webbsida.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Arkiwera, Arkiweras leverantörer och/eller dess licensgivare innehar alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsade till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent- och källkod och funktioner i Applikationen), i Applikationen. Kunden får en begränsad, ickeexklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar, återkallbar licens för att använda Applikationen under avtalets giltighetstid.

8.2 Kunden får inte kopiera, reverse-engineer, dekompilera, demontera, ändra, reproducera, överföra eller behandla Applikationen, om det inte uttryckligen är tillåtet enligt lag.

8.3 Kunden förstår att Arkiwera behåller ägandet till alla kopior av programvaran, även om och efter att programvaran är installerad på din enhet. Arkiwera har rätt att tilldela licensen, antingen helt eller delvis, till en tredje part.

8.4 All tredjepartsprogramvara som ingår i Applikationen är licensierad till dig antingen i enlighet med dessa användarvillkor eller i enlighet med berörd tredjeparts licensvillkor för sådan programvara. Kunden måste följa de användarvillkor som är tillämpliga på sådan tredjepartsprogramvara när Kunden använder Applikationen.

8.5 Arkiwera förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla som kränker Arkiweras rättigheter, inklusive Arkiweras immateriella rättigheter.

8.1 Arkiwera, Arkiweras leverantörer och/eller dess licensgivare innehar alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsade till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent- och källkod och funktioner i Applikationen), i Applikationen. Kunden får en begränsad, ickeexklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar, återkallbar licens för att använda Applikationen under avtalets giltighetstid.

8.2 Kunden får inte kopiera, reverse-engineer, dekompilera, demontera, ändra, reproducera, överföra eller behandla Applikationen, om det inte uttryckligen är tillåtet enligt lag.

8.3 Kunden förstår att Arkiwera behåller ägandet till alla kopior av programvaran, även om och efter att programvaran är installerad på din enhet. Arkiwera har rätt att tilldela licensen, antingen helt eller delvis, till en tredje part.

8.4 All tredjepartsprogramvara som ingår i Applikationen är licensierad till dig antingen i enlighet med dessa användarvillkor eller i enlighet med berörd tredjeparts licensvillkor för sådan programvara. Kunden måste följa de användarvillkor som är tillämpliga på sådan tredjepartsprogramvara när Kunden använder Applikationen.

8.5 Arkiwera förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla som kränker Arkiweras rättigheter, inklusive Arkiweras immateriella rättigheter.

9. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

9. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

9.1 Applikationen är integrerad med tredjepartsapplikationer (till exempel Facebook och Youtube/Google) (”tredjepartsapplikationer”). Kunden kan välja vilka applikationer Kunden vill att Arkiwera ska integreras med genom att logga in på varje tredjepartsapplikation från gränssnittet i Arkiwera. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha sina egna användarvillkor och personuppgiftspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer kommer att regleras av respektive applikations användarvillkor och personuppgiftspolicyer. Kunden förstår och samtycker till att Arkiwera inte stöder och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation. Arkiwera ansvarar inte för skador som kan uppstå i samband med din användning av tredjepartsapplikationer. Således är Kundens användning av tredjepartsapplikationer på egen risk.

9.2 Arkiwera ansvarar inte för produkter eller tjänster som säljs via tredje parts webbplatser eller applikationer.

9.1 Applikationen är integrerad med tredjepartsapplikationer (till exempel Facebook och Youtube/Google) (”tredjepartsapplikationer”). Kunden kan välja vilka applikationer Kunden vill att Arkiwera ska integreras med genom att logga in på varje tredjepartsapplikation från gränssnittet i Arkiwera. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha sina egna användarvillkor och personuppgiftspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer kommer att regleras av respektive applikations användarvillkor och personuppgiftspolicyer. Kunden förstår och samtycker till att Arkiwera inte stöder och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation. Arkiwera ansvarar inte för skador som kan uppstå i samband med din användning av tredjepartsapplikationer. Således är Kundens användning av tredjepartsapplikationer på egen risk.

9.2 Arkiwera ansvarar inte för produkter eller tjänster som säljs via tredje parts webbplatser eller applikationer.

10. ÖVERTRÄDELSE OCH RAPPORTERING

10. ÖVERTRÄDELSE OCH RAPPORTERING

10.1 Arkiwera respekterar immateriella rättigheter. Så vitt Arkiwera vet bryter inte Applikationen eller tredjepartsapplikationer mot någon tredje parts eller Arkiwera rättigheter, eller bryter mot immaterialrättens lagar.

10.2 Om Kunden tror att innehåll som finns tillgängligt i Applikationen bryter mot immateriallagar, t.ex. om Kunden tror att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som bryter mot upphovsrätten, vänligen meddela Arkiwera omedelbart.

10.1 Arkiwera respekterar immateriella rättigheter. Så vitt Arkiwera vet bryter inte Applikationen eller tredjepartsapplikationer mot någon tredje parts eller Arkiwera rättigheter, eller bryter mot immaterialrättens lagar.

10.2 Om Kunden tror att innehåll som finns tillgängligt i Applikationen bryter mot immateriallagar, t.ex. om Kunden tror att upphovsrättsskyddat material har kopierats på ett sätt som bryter mot upphovsrätten, vänligen meddela Arkiwera omedelbart.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Kundens användning av Applikationen sker på egen risk och Kunden är ensam ansvarig för eventuella skador på sin enhet eller förlust av data som kan uppstå när Kunden använder Applikationen.

11.2 Kunden har inte rätt till någon kompensation för indirekta skador, till exempel förlust av vinst, goodwill, tredjepartsskada, förlust på grund av verksamhetsavbrott, förlust av data eller annan följdskada, såvida inte Arkiwera har handlat med avsikt, grov vårdslöshet eller om sådant ansvar inte kan begränsas enligt tillämplig lag.

11.3 Under inga omständigheter får varje parts samlade ansvar som härrör från eller är relaterade till dessa villkor överstiga det totala beloppet som Kunden har betalat för de tjänster som ger rätt till ansvaret under de tolv månaderna före första incidenten där ansvaret uppstod.

11.1 Kundens användning av Applikationen sker på egen risk och Kunden är ensam ansvarig för eventuella skador på sin enhet eller förlust av data som kan uppstå när Kunden använder Applikationen.

11.2 Kunden har inte rätt till någon kompensation för indirekta skador, till exempel förlust av vinst, goodwill, tredjepartsskada, förlust på grund av verksamhetsavbrott, förlust av data eller annan följdskada, såvida inte Arkiwera har handlat med avsikt, grov vårdslöshet eller om sådant ansvar inte kan begränsas enligt tillämplig lag.

11.3 Under inga omständigheter får varje parts samlade ansvar som härrör från eller är relaterade till dessa villkor överstiga det totala beloppet som Kunden har betalat för de tjänster som ger rätt till ansvaret under de tolv månaderna före första incidenten där ansvaret uppstod.

12. UPPSÄGNINGSTID

12. UPPSÄGNINGSTID

12.1 För att säga upp avtalet måste Kunden skicka ett e-postmeddelande till support@arkiwera.com där Kunden meddelar att Kunden säger upp sitt avtal.

12.2 När Kunden har skickat begäran om att säga upp tjänsten kommer Kunden inte längre att kunna komma åt konton i Applikationen och Kundens användarkonton och alla data kan komma att raderas helt. Uppgifterna i vilande abonnemang kan, om inte annat avtalats, finnas kvar i Applikationen för att möjliggöra återanslutning till tjänsten. Kunden får ett bekräftelsemeddelande när tjänsten har avslutats. Kunden har alltid möjlighet att exportera sin data och Kunden ansvarar själv för att göra detta före det att Kunden säger upp tjänsten om Kunden önskar ha kvar dessa data utanför tjänsten.

12.3 Vid uppsägning av avtalet återbetalas inte abonnemangsavgift erlagd för innevarande 12-månadersperiod.

12.4 Om avtalet inte sägs upp senast 30 dagar före utgången av avtalets giltighetstid förlängs avtalet automatiskt med en ny abonnemangsperiod på 12 månader. Förlängningen sker till befintlig abonnemangstyp. Senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp kommer Kunden att få en påminnelse om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

12.5 Utöver vad som anges i avsnitt 3.4 har Arkiwera rätt att säga upp avtalet med trettio (30) dagars varsel om Arkiwera:

a) beslutar att, antingen helt eller delvis, sluta tillhandahålla Applikationen; eller

b) har annan rimlig grund för att säga upp avtalet.

12.1 För att säga upp avtalet måste Kunden skicka ett e-postmeddelande till support@arkiwera.com där Kunden meddelar att Kunden säger upp sitt avtal.

12.2 När Kunden har skickat begäran om att säga upp tjänsten kommer Kunden inte längre att kunna komma åt konton i Applikationen och Kundens användarkonton och alla data kan komma att raderas helt. Uppgifterna i vilande abonnemang kan, om inte annat avtalats, finnas kvar i Applikationen för att möjliggöra återanslutning till tjänsten. Kunden får ett bekräftelsemeddelande när tjänsten har avslutats. Kunden har alltid möjlighet att exportera sin data och Kunden ansvarar själv för att göra detta före det att Kunden säger upp tjänsten om Kunden önskar ha kvar dessa data utanför tjänsten.

12.3 Vid uppsägning av avtalet återbetalas inte abonnemangsavgift erlagd för innevarande 12-månadersperiod.

12.4 Om avtalet inte sägs upp senast 30 dagar före utgången av avtalets giltighetstid förlängs avtalet automatiskt med en ny abonnemangsperiod på 12 månader. Förlängningen sker till befintlig abonnemangstyp. Senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp kommer Kunden att få en påminnelse om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

12.5 Utöver vad som anges i avsnitt 3.4 har Arkiwera rätt att säga upp avtalet med trettio (30) dagars varsel om Arkiwera:

a) beslutar att, antingen helt eller delvis, sluta tillhandahålla Applikationen; eller

b) har annan rimlig grund för att säga upp avtalet.

13. FORCE MAJEURE

13. FORCE MAJEURE

13.1 Arkiwera ansvarar inte för någon skada som Kunden lidit eller uppkommit på grund av en händelse utanför Arkiweras kontroll, såsom en arbetstvist, terrorhandling, krig, embargo, uppror, upplopp, bränder, översvämningar, blixtnedslag, naturkatastrof, hacking, brist eller försening i energiförsörjningen eller andra liknande händelser. Förutom vad som i allmänhet anses vara en händelse utanför Arkiweras kontroll, ska en händelse som gör tillhandahållandet av Applikationen dyrare eller betungande för Arkiwera jämfört med de ursprungliga villkoren också betraktas som en händelse utanför Arkiweras kontroll.

13.1 Arkiwera ansvarar inte för någon skada som Kunden lidit eller uppkommit på grund av en händelse utanför Arkiweras kontroll, såsom en arbetstvist, terrorhandling, krig, embargo, uppror, upplopp, bränder, översvämningar, blixtnedslag, naturkatastrof, hacking, brist eller försening i energiförsörjningen eller andra liknande händelser. Förutom vad som i allmänhet anses vara en händelse utanför Arkiweras kontroll, ska en händelse som gör tillhandahållandet av Applikationen dyrare eller betungande för Arkiwera jämfört med de ursprungliga villkoren också betraktas som en händelse utanför Arkiweras kontroll.

14. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

14. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

14.1 Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Arkiwera har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.

14.1 Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Arkiwera har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av avtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol.

15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av avtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol.

16 KONTAKT

16 KONTAKT

Arkiwera wcrify AB
Sturegatan 34
114 36 Stockholm
E-mail: support@arkiwera.com

Arkiwera wcrify AB
Sturegatan 34
114 36 Stockholm
E-mail: support@arkiwera.com