Arkiwera

Välkommen till Arkiwera där ni helt automatiskt arkiverar era sociala medieplattformar och webbplatser

Vikten av att arkivera sociala medier och webb växer ständigt med all den information som är unik och intressant att forska på i framtiden. Stor nytta ligger även i att enkelt kunna gå tillbaka i informationen för att återanvända tankar och formuleringar. Det kan även uppstå diskussioner om vad som faktiskt har kommunicerats och då vill man enkelt kunna kontrollera en trygg källa. 

Fördelen med Arkiwera är att ni kan schemalägga insamlingen av er data, är säkra på att ni får med all information och att den sparas i arkivbeständiga filformat som är enkelt sökbar i Arkiweras gränssnitt. Arkivpaketen kan enkelt levereras till ert dokument- och ärendehanteringssystem eller till ert e-arkiv.

Vill du veta mer?

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.