Arkiwera

Illustration med blomsteräng och texten: Naturvårdsverket har valt att bevara sina webbplatser och sociala medier samt e-pliktleverera med Arkiwera

Naturvårdsverket väljer Arkiwera

Den statliga myndigheten Naturvårdsverket har valt att använda Arkiwera för att bevara sina webbplatser och inlägg, med tillhörande kommentarer, på olika sociala medieplattformar. Myndigheten kommer även att använda Arkiweras tjänst för e-pliktleverans till Kungliga biblioteket. 

Arkiweras produktägare och arkivarie Magdalena Sjödahl ser framemot att samarbeta med Naturvårdsverkets medarbetare och att säkerställa att myndighetens digitala material bevaras för framtida behov och som del av vårt gemensamma kulturarv. 

Kort om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Sveriges miljömål styr arbetet.

Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. De ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till ideella organisationer och friluftsorganisationer.