Arkiwera

Att (e-)arkivera webbplatser och sociala medier – hur Arkiwera kom till.

Arkiwera skapades av medarbetare på ArkivIT som ett svar på de frågor och behov som våra kunder uttryckte runt bevarande av information på sociala medier och olika webbplatser.

ArkivIT har arbetat med webbarkiveringar sedan år 2011. Under dessa år har de tekniska förutsättningarna förändrats liksom hur organisationer använder olika digitala kommunikationsvägar. Webbplatserna har blivit fler och mer avancerade genom olika integrationer och dynamiska effekter. Webbplatserna har även kompletterats med en stor mängd sociala medieplattformar såsom Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube och LinkedIn.

År 2017 började ArkivIT:s konsulter få frågor från olika kunder om stöttning att bevara information som publicerats eller kommit in via olika sociala medier. Till att börja med var det framför allt Facebook som frågorna gällde. Kunderna uttryckte inte bara tekniska utmaningar i att fånga all information som önskades arkiveras utan också regelmässiga och juridiska frågetecken. Det finns till exempel ofta förbud i de sociala mediernas användarvillkor mot att automatiserat samla in information från plattformarna.

De spindelverktyg som använts för att arkivera webbplatser fick vi alltså inte använda. Vi började därför titta på andra lösningar och hittade möjligheten att hämta information via så kallade API:er (Application Program Interface). Ganska snabbt hade vi en enkel, men effektiv lösning på plats. Detta var tidigt på våren 2018.

Vi hann dock inte lansera lösningen innan den så kallade Cambridge Analytica-skandalen inträffade. Meta, som äger Facebook och Instagram, gjorde i kölvattnet av skandalen stora förändringar i hur externa appar kunde komma åt information via API:erna. 


Skriven av: Magdalena Sjödahl, Arkiwera.

Mängden information som kunde hämtas via API:erna minskade och en ansöknings- och godkännandeprocess tillkom innan man kunde hämta ut information.

Så snart det var möjligt ansökte vi om åtkomst och behörighet att hämta ut bl.a. inlägg och kommentarer för att kunna erbjuda våra kunder en tjänst för att skapa arkivkopior av information publicerad på Facebooksidor. Vi fick ett godkännande och kunde fortsätta arbetet med att skapa en stabil tjänst för arkivering av Facebooksidor och så småningom, efter en ny ansökningsprocess, även Instagramkonton.

Strax innan 2019 skulle övergå i år 2020 kände vi oss redo att lansera tjänsten – och vi kunde snart välkomna de första kunderna. Idag erbjuder vi utöver tjänsterna för Facebook och Instagram även arkiveringslösningar för Youtube och X (Twitter) samt till viss del LinkedIn. Vi har även utvecklat en funktion för automatiserad webbarkivering.

Våren 2021 hade vi äntligen även enats om ett namn – Arkiwera – till tjänsten, som gått under benämningen Kundportalen tidigare, och en ny logga togs fram. Från och med hösten 2021 förvaltas även lösningen i ett systerbolag till ArkivIT.

Utvecklingen av Arkiwera har varit agil och skett i ett nära samarbete mellan utvecklare, arkivarie, projektledare och de krav/behov som våra kunder har uttryckt och framfört. Många av oss som jobbar med tjänsten idag har varit med från idé- och skisstadiet.

Vi arbetar ständigt med att fortsätta utveckla Arkiwera så att tjänsten på bästa sätt möter våra kunders behov och krav gällande digitalt bevarande.