I behov av att arkivera er digitala närvaro?

Med Arkiwera kan ni effektivisera arbetet med att samla in och arkivera webbplatser och inlägg på sociala medier.

Nyfiken på hur det fungerar?

Vad vi erbjuder

Arkiwera erbjuder enkel och säker digital arkivering. Du skapar automatiserat beständiga arkivkopior av din organisations digitala kanaler.

Klickbara
arkivkopior

Interagera med gamla versioner av er webbplats direkt i verktyget.

Reaktioner och
kommentarer

Alla interaktioner med inlägg på sociala medier arkiveras.

Bibehållen
struktur

Arkivkopiorna liknar inläggens ursprungliga struktur.

Behåller grafiska
element

Grafiska element i inlägg och webbplatser bevaras i sin ursprungliga form.

Varför ska du arkivera?

Verksamhetsbehov

Se och dra lärdomar från historisk kommunikation. Vad har fungerat för verksamheten tidigare och vad kan göras bättre?

Kulturarv

Intressant för eftervärlden att se vad som har hänt på digitala plattformar genom tiderna.

Rättssäkerhet

Med ett säkert bevarat webbarkiv kan ni påvisa exakt hur information har kommunicerats historiskt.

Lagkrav

Information på myndigheters webbplatser och sociala medie-flöden räknas som allmänna handlingar och ska enligt svensk lag bevaras.