Om webbarkivering

Med hjälp av Arkiweras webbarkiveringstjänster kan ni bevara historiken på era webbsidor, intranät och andra digitala kanaler. Resultatet är ett webbarkiv som är surfbart, lättillgängligt och långtidsbevarat inför framtiden.

Arkiwera erbjuder både engångsarkivering och löpande arkivering

Använd våra tjänster för arkivering av sociala medier, webbplatser och intranät.

Manuell webbarkivering

Surfbara webbsidor

Den arkiverade webbplatsen kan öppnas i en vanlig webbläsare och länkarna justeras så att webbplatsen blir surfbar även offline, med bibehållen struktur och funktionalitet.

Grafik i form av bilder, typsnitt och andra grafiska element samt dokument och andra resursfiler följer också med i exporten – allt för att webbplatsen ska se ut och fungera precis som den gjorde när den var aktiv.

Lätthanterligt format

Det levererade webbarkivet består av filer i arkivbeständiga format så som t.ex. HTML, PDF/A och JPEG, vanligtvis packade i zip-format eller om så önskas i Warc-format. Webbarkivet kan sedan enkelt och smidigt lagras i ert e-arkiv eller på annat digitalt medium.

Arkiweras webbarkiveringstjänst följer Riksarkivets föreskrifter men anpassas ofta även till andra arkivmyndigheters föreskrifter och riktlinjer. Vi arbetar ständigt med omvärldsbevakning och utveckling av de tjänster vi erbjuder.

Vad ingår i standardutförandet?

Webben och ingående filer laddas ned och konverteras till bevarandeformat. Filer som är i text-format (t.ex. txt, HTM/HTML, XML, CSS, JS) konverteras inte utan behålls i ursprungsformatet då detta redan lever upp till bevarandekrav och dessutom är essentiellt för att kunna behålla webbplatsens funktionalitet. Kontorsdokument eller mediafiler som redan är i bevarandeformat (t.ex. PDF/A, TIFF, JPEG, PNG, MP3, MP4) konverteras inte utan behålls i ursprungsformat om de inte ska gallras.

Efter konvertering till bevarandeformat pekas eventuella länkar om som ändrats i samband med förändrade filnamn. Webben dokumenteras med ifylld metadatabilaga enligt Riksarkivets eller för er relevant arkivmyndighets instruktioner samt med tillhörande dokumentation.

Webbplatsen överlämnas paketerad, dokumenterad och färdigställd till er, eller om överenskommet direkt till ert arkiv.

Filformat i original Konverteras till
Kontorsdokument (t.ex. DOC, DOCX, DOT, DOTX, XLS, XLSX, XLT, XLTX, PPT, PPTX, POT, POTX, ODT, ODS, ODP, PDF) PDF/A
PDF PDF/A
Bildfiler (t.ex. GIF, BMP) JPEG, PNG

Automatiserad insamling av webbplats

Vad innebär det?

Arkiweras automatiska webbinsamling ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt löpande spara din webbplats. Din webbplats samlas då in enligt ett av dig förbestämt schema (exempelvis två gånger om året, 1 januari samt 1 juni varje år) och paketeras i en zip-fil med en surfbar kopia som även fungerar att surfa offline.

Bilagda filer och bilder konverteras inte till arkivbeständiga filformat i denna tjänst.

Tillval

Den automatiserade insamlingens kvalitet kan variera beroende på hur er webbplats är uppbyggd. Vi erbjuder därför möjlighet till tillval av analys med efterföljande anpassningar utifrån er webbplats för att säkerställa att allt innehåll inkluderas i arkivkopian.

Varför ska vi bevara webbsidor?

Genom att arkivera era webbplatser kan ni spara in kostnader för drift och licenser på inaktuella webbplatser utan att förlora viktig information. Därtill finns några fler viktiga anledningar som följer här nedan.

Verksamhetsbehov

Att kunna se historisk kommunikation och på så vis slippa uppfinna hjulet igen eller lära sig av tidigare erfarenheter kan vara väldigt praktiskt.

Se alla texter, grafik, webbplatsens layout och dylikt precis så som det kommunicerades vid den valda tidpunkten för arkiveringen.

Kulturarv

Webbplatser är också ett kulturarv! Att spara sitt webbarkiv till eftervärlden och er framtida organisation är inte bara praktiskt. Dels är det roligt att se vad som skett på era digitala plattformar genom tiderna, dels kan webbarkiv med fördel användas som inspiration till “History marketing”(dvs, marknadsföring i form av historiskt tidstypiska kampanjsidor).

Rättssäkerhet

Ur juridisk synvinkel behövs säkra arkivkopior med garanterad autenticitet.

Med hjälp av ett säkert bevarat webbarkiv kan exakt kommunicerad information, reklam och andra meddelanden påvisas.

Lagkrav

Enligt svensk lag ska allmänna handlingar som är inkomna till eller upprättade hos en myndighet bevaras om inte beslut om gallring finns. Detta gäller även information på myndigheternas webbplatser.

Paketerade fasta priser på webbinsamling och webbarkivering

Arkiwera erbjuder kostnadseffektiva lösningar för automatisk webbinsamling och manuell webbarkivering till fasta priser.

Om en webbplats är särskilt omfattande och komplex hanterar vi även detta samt lämnar ett tydligt kostnadsförslag för er att ta ställning till. Önskar ni teckna avtal för löpande arkivering innebär det ofta en lägre kostnad för er.

Webbinsamling

Manuell webbarkivering

Fast pris utifrån era behov och er webbplats

  • Enklare gallringsutredning
  • Anpassad insamling till er webbplats
  • Filkonvertering och omdirigering av länkar
  • Manuell kvallitetskontroll

Bindningstiden är 12 månader.

Det finns möjlighet att utöka lagringsmängden till en löpande kostnad per GB utan att uppgradera hela abonnemanget.

Vi kan även erbjuda lagring av era arkivkopior, leverans till ert e-arkiv samt webbarkivering enligt ett standardutförande.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Arkiweras tjänster? Hör av dig till oss så kan vi prata vidare om era behov.

Skicka en förfrågan till oss