Integritetspolicy

Allmänt

Med denna policy förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter i tjänsten Arkiwera. Här beskriver vi vad vi samlar in och för vilket syfte. Vi beskriver även hur länge uppgifterna lagras.

Vi, ArkivIT (organisationsnummer: 556854-0883, adress: Brunnsgatan 13, 111 38 Stockholm), är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in samt personuppgiftsbiträde för de uppgifter som användare av tjänsten lagrar i Arkiwera.

Tjänsten förutsätter att avtal har ingåtts. Genom detta kan ni använda tjänsten Arkiwera och således behandla personuppgifter i enlighet med villkoren för tjänsten och i enlighet med ArkivIT:s generella integritetspolicy [https://arkivit.se/villkor/integritetspolicy/ ].

I tjänsten Arkiwera inhämtas information om personuppgifter från olika sociala mediaplattformer efter det att verifiering har skett av användare.

Respektive social medieplattforms regler och integritetspolicy gäller för informationen på respektive plattform.

Hantering av personuppgifter i uppdrag

I Arkiwera hanteras personuppgifter på uppdrag av dig som kund. Detta regleras i Dataskyddsförordningen samt eventuella ytterligare datareglering. I en del fall regleras detta även av andra lagar och förordningar, t.ex. Tryckfrihetsförordningen och i tillämpliga fall Arkivlagen.

Syftet med Arkiwera är att du som kund/användare ska kunna samla in och arkivera information från olika sociala medieplattformar samt lagra olika typer av information i tjänsten. För att möjliggöra detta samlar vi in kontaktuppgifter såsom namn, adress, epost och fakturauppgifter. Vi samlar även in uppgifter för att säkerställa autentisering och inloggning i tjänsten samt på respektive social medie-plattform.

Arkiwera får tillgång till kontoinformation på respektive social medieplattform såsom t.ex. Youtube (Google), Facebook, Instagram eller Twitter och får därmed åtkomst till information såsom inlägg, filmer, kommentarer, beskrivningar m.m. som du publicerat på respektive plattform.

Uppgifterna som samlas in kommer att lagras och visas upp i Arkiwera tills du som användare tar bort dem alternativt avslutar ditt abonnemang i Arkiwera och meddelar oss att uppgifterna ska raderas. Uppgifterna i vilande abonnemang kan, om inte annat avtalats, finnas kvar i Arkiwera för att möjliggöra återanslutning till tjänsten.

ArkivIT är personuppgiftsbiträde för de uppgifter som du som kund samlar in via och lagrar i tjänsten Arkiwera. För att säkerställa att informationen i Arkiwera bevaras på ett säkert sätt tas även back-up:er på databaserna löpande. I händelse av att backup behöver läsas tillbaka sker detta i dialog med personuppgiftsansvariga för att säkerställa de registrerades rättigheter.

Erbjudanden, tävlingar och event

Genom att acceptera samtycke vid tillfälliga händelser godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Vi säljer inte dina personuppgifter

För att kunna utföra våra tjänster enligt avtal behöver vi ibland dela dina personuppgifter med andra leverantörer. Dessa agerar bara på ArkivITs instruktioner och använder inte uppgifterna till egna syften. Om nödvändigt måste vi delge myndigheter dina personuppgifter enligt lag.

Vi skyddar dina personuppgifter

ArkivIT driver aktivt frågor kring data- och informationssäkerhet. Vi skyddar personuppgifter och annan information på lämpligt sätt utifrån den känslighet de har. Vi ställer även krav på våra leverantörer att uppfylla den säkerhet vi kräver.

Om du önskar veta mer om vårt dataskyddsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Data i Arkiwera lagras på servrar inom Sverige från Safespring.

Dina rättigheter

Du kan en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlats. Du kan, om så behövs, få dina uppgifter rättade. Du kan begära begränsning hur dina uppgifter används och även begära att vi helt tar bort dem. Du kan få ut dina personuppgifter på ett lämpligt format.

Kontakta ArkivIT på e-post: support@arkiwera.com för begäran av ovanstående eller vid andra frågor.

Om du inte känner dig nöjd med vårt bemötande eller upplever att vi allvarligt brister med dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

www.imy.se